+
+
+
+
+
+
+
warstwa wyrównującą 4 cm piasek lub kruszywo 2-5mm zagęszczona mechanicznie
x
wypełnienie pod trawę:
mieszanka 70% gleba i 30% piasek
x
wypełnienie kruszywem: dowolny rodzaj max. do ⌀ 20mm
x
geowłóknina przepuszczająca optymalnie typ 100-300 g/m²
x
warstwa nośna przepuszczalna 20-40 cm najlepiej kruszywo naturalne łamane 0-31,5 mm zagęszczone mechanicznie
x
geowłóknina przepuszczająca optymalnie typ 100-300 g/m² jeżeli konieczna
x
grunt rodzimy po usunięciu warstwy ze spadkiem 1-1,5% w kierunku najlepszego spływu
x
.pdf
Na wyznaczonym terenie, gdzie mają być zainstalowane kratki, usuwamy warstwę gleby do odpowiedniego poziomu, aby umieścić wszystkie konieczne warstwy. Teren zaleca się obudować krawężnikami, aby pojazdy mogły swobodnie wjeżdżać. Po usunięciu ziemi (wykorytowaniu) należy pamiętać, aby zachować lekki spadek w najlepszym kierunku dla spływu wody ok 1-1,5%. Przygotowany (wykorytowany) teren można przykryć geowłókniną przed położeniem warstwy nośnej z kruszywa.
Warstwa nośna jest najbardziej ważnym elementem przy instalowaniu kratki. Powinna to być warstwa przede wszystkim przepuszczalna. Najlepiej składająca się z naturalnego kamienia (klińca) łamanego o frakcji 0-31,5 , który daje się łatwo zgęścić mechanicznie. Nie stosujemy betonu suchego lub innego podobnego materiału, który nie przepuszcza wody. Warstwa nośna odseparowana od pozostałych warstw poprzez geowłókninę musi zachować pełny drenaż. Grubość warstwy zależy od przeznaczenia terenu. Jeżeli teren jest do użytku prywatnego, to optymalna grubość warstwy ok. 20 cm. Jeżeli teren jest przeznaczony do użytku publicznego i przewidywany jest intensywny ruch samochodowy warstwa powinna być minimum 40 cm. Kruszywo musi być zawsze odpowiednio wyrównane i zagęszczone mechanicznie.
Geowłóknina wzmacnia podłoże, separuje warstwy zapewniając jednocześnie drenaż. W przypadku instalacji kratki szczególnie zalecane jest ułożenie geowłókniny pomiędzy warstwą nośną a wyrównującą z piasku. Niekiedy rekomendowane jest położenie dodatkowo geowłókniny tuż po wykorytowaniu pod warstwą nośną. Najbardziej popularny typ stosowany to geowłóknina przepuszczająca 100-300g/m2.

Kratkę wypełniamy dowolnym kruszywem dekoracyjnym lub naturalnym o maksymalnym Ø 20 mm, co zapewni komfort w użytkowaniu. Kruszywo po wypełnieniu struktury kratki powinno być zagęszczone mechanicznie do poziomu powierzchni kratki wypełniając całą strukturę kratki.
Kratkę należy układać z przesunięciem ( na cegiełkę), to pozwala na wzmocnienie powierzchni i trwałość wiązań w dowolnym kierunku użytkowania. Na skraju terenu kratki można przyciąć za pomocą szlifierki kątowej lub piły ręcznej dopasowując do krawężnika lub obrzeży.

Kratkę wypełniamy ziemią do trawników o pH 5,5-6,5. Dodatkowo ziemia może być zmieszana z piaskiem do 30%. Kratka powinna być wypełniona ziemią ok.1cm ponad powierzchnię kratki. Z czasem ziemia lekko opadnie. Trawa zwykle potrzebuje ok 6 tygodni na ukorzenienie się w strukturze kratki. Polecane, aby nasiona trawy zmieszać z ziemią (można w betoniarce) przed wypełnieniem kratki, potem jedynie dosiać przy wyrównywaniu. Trawa w kratce potrzebuje regularnego nawadniania, nawożenia i koszenia, jak każdy zwykły trawnik.