+
+
+
+
+
+
+
Leveling-/onderlaag: 4 cm fijn grind 2-5 of scherp zand, mechanisch sterk verdicht
x
Grasinvulling: een mengsel van organische teelaarde (70%) en scherpzand (30%)
x
Grindvulling: elk type grind tot Ø 20 mm
x
Waterdoorlatend geotextiel 100-300 g/m2 aanbevolen
x
Waterdoorlatende funderingslaag: 20-40 cm natuurlijk grind van gemengd gesteente van 0-31,5 mm, mechanisch sterk verdicht
x
Waterdoorlatend geotextiel 100-300 g/m2 indien nodig

x
Grondlaag afgegraven 1-1,5% dalend, tot een goed drainagepunt

x
.pdf
De bestaande grasmat en grond moeten tot op het juiste niveau worden verwijderd om alle nodige lagen aan te brengen over het gebied waar het roosterstabilisatiesysteem nodig is. Het is aan te bevelen het gebied af te boorden met omringende randen/schuine stoepranden, zodat voertuigen vrij kunnen binnenrijden. Nadat de grondlaag is uitgegraven, kan het beste een lichte helling van 1-1,5% worden aangehouden die afloopt naar het beste afwateringspunt. Het voorbereide (uitgegraven) gebied kan worden bedekt met geotextiel alvorens de grindonderlaag aan te leggen.
De onderlaag is het belangrijkste element bij de installatie van de roosters. Het moet in de eerste plaats een drainerende, waterdoorlatende laag zijn. Bij voorkeur dient deze te bestaan uit natuurlijk grind van gemengde steensoort van 0-31,5 mm, die gemakkelijk kan worden verdicht. Het gebruik van droog beton of een ander soortgelijk materiaal dat ondoordringbaar is voor water, wordt niet aanbevolen. De onderlaag, die van de andere lagen gescheiden wordt door geotextiel, moet voor volledige drainage zorgen. De dikte van de laag hangt af van de functie van het terrein. Als het terrein bestemd is voor privégebruik, is de optimale laagdikte ongeveer 20 cm. Is het terrein bestemd voor openbaar gebruik waar intensief autoverkeer wordt verwacht, dan dient de laagdikte minstens 40 cm te bedragen. Het grindmengsel moet altijd voldoende geëgaliseerd en mechanisch aangedrukt worden.
Geotextiel versterkt de fundering en scheidt de lagen met behoud van afwatering. Bij het plaatsen van de roosters is het vooral aan te raden om geotextiel te leggen tussen de ondervloer en de zandegaliserende (bedding) laag. Soms is het aan te raden om direct na het uitgraven van de grond extra geotextiel aan te brengen, onder de fundering. Het meest populaire geotextiel is het waterdoorlatende type 100-300 g / m2.
De roosters kunnen worden opgevuld met elk decoratief of natuurlijk grind tot Ø 20 mm, wat een comfortabel gebruik garandeert. Nadat de volledige roosterstructuur is gevuld, moet het grind mechanisch worden aangedrukt.
Bij het plaatsen van de roosters wordt een metselverband ten zeerste aanbevolen. Dit garandeert stabilisatie van het oppervlak en een duurzame hechting in alle richtingen. Aan de randen van het terrein kunnen de roosters gemakkelijk met basisgereedschap (bijvoorbeeld een slijpmachine of handzaag) op maat worden gesneden.
De roosters moeten worden gevuld met bovengrond voor gazons (pH 5,5-6,5). Eventueel kan de grond tot 30% met zand worden gemengd. De roosters moeten met grond worden gevuld tot ongeveer 1 cm boven het roosteroppervlak. Na verloop van tijd zal de grond iets zakken. Gewoonlijk duurt het ongeveer zes weken voordat het gras in de structuur van de roosters wortelt. Het is aanbevolen graszaad met de grond te mengen (dit kan in een betonmolen) alvorens de roosters te vullen, en vervolgens nog wat in te zaaien tijdens het effenen. Het oppervlak met gras moet zorgvuldig worden bemest, regelmatig worden besproeid en op dezelfde manier worden gemaaid als elk ander type gazon.