+
+
+
+
+
+
+
Изравняващ слой 4 см пясък или едър пясък 2-5mm, сгъстен механично
x
Запълване под тревата : смес 70% пръст и 30% пясък
x
Запълване с чакъл : всякакъв вид с размер до 20мм
x
Пропусклив геотекстил препоръчително тип 100 – 300 г/м2
x
Пропусклив носещ слой 20-40 см препоръчително раздробен натурален чакъл с размери 0-31,5мм механично силно уплътнен
x
Геовлакно пропускливо най-добре тип 100тип 100-300г/м2, ако е необходимо

x
Най-долен землен слой след изгребване на почвата с наклон 1-1,5% в посoка най-добро оттичане на водата

x
.pdf
На определения терен, където ще се инсталират решетките, отстраняваме почвата до необходимото ниво, за да поставим всички потребни слоеве. Препоръчва се пространството да се огради с бордюри, за да могат превозните средства да влизат свободно. Когато изкопните работи завършат, не трябва да забравяме да оставим наклон около 1-1.5 % в посока, която е най-добра за оттичане. Подготвеният терен може да бъде покрит с геотекстил преди да бъде положен носещия слой чакъл.
Носещият слой е най-важният елемент при инсталиране на решетките. Това трябва да бъде слой, който е пропусклив. Най-добре е да е от натурален камък, натрошен на фракция с размер 0 - 31,5, който може лесно да бъде уплътнен. Не използваме сух бетон или друг подобен материал, който не пропуска вода. Носещият слой, изолиран от останалите слоеве с геотекстил, трябва да запази дренажните си качества. Дебелината на слоя зависи от предназначението на терена. Ако теренът е за частно ползване, оптималната дебелина на слоя е около 20 см. Ако теренът е за обществени нужди и трябва да издържи интензивен автомобилен трафик, дебелината на слоя трябва да е минимум 40 см. Чакълът трябва да бъде подходящо заравнен и механично уплътнен.
Геотекстилът укрепва основата, отделя слоевете, осигурявайки същевременно дренаж. При инсталиране на решетки е силно препоръчително полагане на геотекстил между носещия слой и изравнителния от пясък. Понякога се препоръчва полагане допълнително на геотекстил непосредствено след изгребването на земята под носещия слой. Най-популярният вид геотекстил е с пропускливост 100 – 300 г/м2.
Решетките изпълваме с декоративен или натурален чакъл с максимални размери Ø 20 мм, което осигурява удобство при използването. След изпълването на решетките чакълът трябва да бъде уплътнен механично до нивото на повърхността на решетките, като трябва да запълва цялата им структура.
Решетките трябва да се монтират с изместване, което води до усилване на повърхността и трайност на връзките в която и да е посока на използване. При границите на терена решетките могат да се отрежат с помощта на ъглошлайф или трион, като се напасват до бордюра.
Решетките изпълваме с почва за райграс с pH 5,5 -6,5. Допълнително почвата може да бъде смесена с пясък до 30%. Решетката трябва да бъде изпълнена със земя ок 1см над повърхността й. С течение на времето земята ще слегне. На тревата са й необходими около 6 седмици, за да пусне корени в структурата на решетката. Препоръчително е семената на тревата да се смесят с почва (възможно е в бетонобъркачка) преди изпълването на клетките, а след това да се посеят допълнително при изравняването. Тревата в решетките трябва да се полива, тори и коси редовно както всяка друга тревна площ.